ترجمه مقاله Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation

ترجمه مقاله Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation

ترجمه مقاله Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation

این فایل ترجمه مقاله ای تخصصی با عنوان Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation در مورد ویروس کرونا است که شامل یک فایل تایپ شده PDF در 9 صفحه است. زیرنویس شکل ها نیز ترجمه شده است. مقاله جدید و مربوط به 19 فوریه 2020 است. دو فایل به صورت انیمیشن از ساختار مولکولی نیز همراه ترجمه است.


خرید آنلاین